Tale je pa krepka, kot jo lahko ustvari le slovensko uradništvo.

Mestna knjižnica Ljubljana je objavila Likovni razpis v okviru BRALNOSPODBUJEVALNE AKCIJE 2023 (https://lnkd.in/ehJuqYUy). K sodelovanju vabi vrtce, šole in knjižnice iz vse Slovenije. Razpis je le eden izmed mnogih, a simptomatično kaže, da pripravljavci razpisov izjemno slabo poznajo zadevn problematiko (likovne stroke) – to je težava, na katero že dolgoopozarja tudi Slovensko društvo evalvatorjev (https://www.sdeval.si/2009/02/03/javna-pobuda-vladi-o-vrednotenju-javnih-politik/).

Na razpis je z zelo učinkovito prispodobo opozorila Anamarija Šmajdek, akademska kiparka in likovna pedagoginja v pismu, ki ga je poslala Mestni knjižnici Ljubljana, Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in Zavodu RS za šolstvo.

Gospa Šmajdek zapiše: “Če bi tokratni organizator likovnega natečaja pripravljal športni dogodek, bi se razpis glasil nekako takole: “Pridite na naš pohod, lahko plešete, plavate ali smučate, …, na koncu bo tričlanska komisija (morda šahistov) izbrala zmagovalca. Pohod izvedite v učilnici standardne velikosti ali manjši. Imena kluba, iz katerega prihajate, ne bomo objavili, trenerja tudi ne, podpišite pa dovoljenje za objavo prstnega odtisa in vaše koreografije na naši spletni strani.”

Avtorica apelira, naj bo vsaka javna objava javne inštitucije v Sloveniji, namenjena likovnemu sodelovanju otrok in mladine, likovno vizualno lektorirana v skladu z likovno, likovno-didaktično, umetnostno zgodovinsko in pedagoško stroko, vključujoč tudi vizualni pregled, pregled avtorskega prava in definiranja vloge mentorstva ter pregled kriterijev, ki morajo biti ob razpisu želenega sodelovanja otrok in mladine vnaprej znani.

 

Oznake: