Predsednik društva (2020-): Bojan Radej, samostojni raziskovalec, Ljubljana.

Tajnik/ca Društva s pooblastili za zastopanje: (2020-): prof. dr. Mojca Golobič, Biotehnična fakulteta, Oddelek za urejanje krajine, Ljubljana.

Nadzornik: Metod Dolinšek, mednarodni svetovalec, Maribor.

Predsednik komisije za vrednotenje: – 

Predsednik komisije za etiko in standarde: Jože Grabar Kos, prostorski planer, aktivist; ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, Maribor.

Predsednik študijske komisije: Bojan Radej.

Predsednik častnega razsodišča: – 

 

Oznake: