Končno lahko potrdimo, da bomo srečanje slovenskih in hrvaških evalvatorjev na temo Ocenjevanje projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS izvedli v petek, 3. julij od 11h do 14h.

Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ul. 8, Ljubljana, Predavalnica 3. Udeležbo je obvezno prijaviti na naslov sdeval@siol.net.

Program srečanja: https://www.sdeval.si/2020/03/27/ocenjevanje-razsikovalnih-projektov-s-strani-arrs/
 

Oznake: