Vabimo vas na Srečanje Slovenskega Društva Evalvatorjev na temo Ocenjevanje projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), ki ga organiziramo skupaj s Hrvaško evalvacijsko mrežo.  

Rezultati nedavne evalvacije postopkov ocenjevanja raziskovalnih projektov (prof. dr. Maja Vehovec, Hrvaška) in rezultati revizije Računskega sodišča RS so pokazali na znatne težave, nepravilnosti in slabe rešitve, ki spremljajo ocenjevanje projektov s strani ARRS. S tem so potrjene predhodne ocene nekaterih raziskovalcev, da je treba postopke ocenjevanja spremeniti, in da je treba temeljito spremeniti tudi odnos ARRS do raziskovalcev, ki je pogosto negativno nastrojen, aroganten in se poslužuje diskvalifikacij tistih, ki si želijo pozitivnih sprememb. SDE je tudi sam doživel pritiske in diskvalifikacije s strani ARRS v zvezi s pripravo tega dogodka.

Termin: Petek, 3. julij ob 11-14h.

Lokacija: Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, Ljubljana, Predavalnica 3.

PROGRAM SREČANJA:

11,00 – 11,15h: Bojan Radej, SDE, Uvodni nagovor, podlage in namen srečanja:
11,15 – 11,30h: Prof. dr. Maja Vehovec, Univerza Rijeka, »Evaluacije slovenske agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), zapažanja stranog evaluatora«; predstavitev v Hrvaščini.
11,30 – 11,45h: Dr. Mimi Urbanc, ZRC SAZU, Slovenija in Dr. Emanuel Kulczycki, Adam Mickiewicz University Poznań, Poljska, »Vrednotenje raziskovalnega dela: pogled skozi Cost akcijo ENRESSH«
11,45 – 12,00h: Dr. Nina Vodopivec, dr. Marko Zajc in dr. Andrej Pančur, Inštitut za novejšo zgodovino: »Odziv na ocenjevanje raziskovalnih projektov ARRS«
12,00 – 12,15h: Izr. prof. dr. Gregor Pobežin, ZRC SAZU, Inštitut za kulturno zgodovino: »O usodi nacionalno pomembnih tem: izkušnja z ocenjevalci raziskovalnih programov ARRS«
12,15 – 12,30h: Dr. Bojan Žalec, znanstveni svetnik, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta: »Vidiki nekonsistentnosti in nekompetentnosti v procesu evalvacije«
Odmor
12,45 – 13,05h: Znan. svet. dr. Urša Opara Krašovec, Visokošolski sindikat: »Pripombe na pravilnik ARRS«
13,05 – 13,55h: Razprava
13,55 – 14,00h: Sklep (SDE)

Delovna jezika srečanja sta slovenščine in hrvaščina, prevod ne bo zagotovljen.

Udeležba je brezplačna. Zaradi prostorskih omejitev bo udeležba možna le za prijavljene, dokler ne napolnimo prostora.

Fakulteta za varnostne vede je dovolila brezplačno uporabo Predavalnice 3, za kar se ji SDE lepo zahvaljuje.

Lep pozdrav!

Bojan Radej, SDE

 

Oznake: