V. Bienalna konferenca Mreže evalvatorjev Zahodnega Balkana (WBEN)

VABILO ZA PRISPEVKE

Slovensko društvo evalvatorjev organizira konferenco 29.-30. septembra 2023.

Konferenca je v preteklih letih dokazala kot ključni dogodek za povezovanje evalvatorjev, naročnikov in uporabnikov rezultatov vrednotenja v regiji Zahodnega Balkana.

Naslov konference: “Vrednotenje učinkov javnih politik – načela, metode in prakse”

Programski odbor vabi avtorice/je k predložitvi povzetkov prispevkov (od 300 do 500 besed) za predstavitev na konferenci in sicer do 1. maj 2023, na spletni naslov sdeval@siol.net. Avtorice/ji bodo o izboru prispevkov za predstavitev na konferenci obveščene/i do 15. junij 2023.

Predlog prispevka mora biti napisan v enem od regionalnih jezikov ali v angleškem jeziku.

Na konferenci bodo prednostno obravnavana naslednja vprašanja:

  • Stanje prakse in sistem vrednotenja učinkov politike v državi, sektorju, regiji; perspektive, temelječe na konkretnih izkušnjah in opravljenih evalvacijskih študijah.
  • Temeljni izzivi evalvacije v teoriji, metodologiji, sistemu, standardih ali etiki.
  • Sistem ocenjevanja in širša problematika ocenjevanja v EU, mednarodnih donatorjih, ZN in drugih globalnih akterjih ocenjevanja.
  • Ključna vprašanja organizacije in dela evalvacijskih skupnosti v regiji, vključno s profesionalizacijo evalvacijskega poklica.
  • Sodelovanje evalvatorjev v regiji in izkušnje iz dela regionalne mreže.

Kotizacija za udeležbo na konferenci znaša 100 € (plačilo do 1. IX 2023, po tem roku 200 €).

Odvisno od kakovosti prejetih prijav si bo organizator konference prizadeval izdati zbornik prispevkov.

Lokacija konference: Fakulteta za varnostne vede (UM), Kotnikova ulica 8, Ljubljana (predavalnica 7, I nadstropje).

PRIJAVA UDELEŽBE na konferenci:

Podrobnejše informacije: SDE, info@sdeval.si; sdeval@siol.net  

 

Oznake: