SDE je izvedlo urjenje na temo Strateško delovanje v negotovih razmerah. Vsebinsko je tema predstavljena v delovnem zvezku SDE XIV/1. Na koncu so udeleženke/ci ocenili urjenje.

Kako ste zadovoljni z urjenjem?  (od 1-nezadostno do 5-odlično)Povprečje ocen
Inovativnost teme glede na sorodne programe5,0
Kakovost izvedbe – Predavatelj5,0
Kakovost izvedbe – Praktično delo4,9
Kakovost izvedbe – Gradivo4,7
Pogoji izvedbe (učilnica, odmori, omejitve – korona)4,7
Ocena uporabnosti naučenega v praksi4,7

Splošna ocena izvedbe:

  • Izvirno, inovativno, širi obzorja.
  • Zelo dobra, dinamična izvedba zahtevne teme.
  • Predavatelj zna animirati in ohraniti koncentracijo udeležencev, čas je hitro minil.

Pobude za izboljšave:

  • Lahko bi obdelali eno študijo primera v celoti (ne le po delih, po fazah seštevanja).  
  • V skriptah zagotoviti poenotene označbe.  
  • Krajši uvod (prvi dve strani skripte), morda kakšno vajo več.  
  • Ni treba ponavljati sproti, le na koncu sklopov, dneva.

Bi urjenje komu priporočili?

  • Odgovornim v procesih načrtovanja ali upravljanja.  
  • Za boljše usklajevanje interesov, zlasti prostorski in razvojni sektor.  
  • Vsakomur, ki se pri svojem delu srečuje z nezdružljivimi interesi.
 

Oznake: