Predstavitev delovnega zvezka št. 1/XIII (/2020): »Vrednotenje učinkov osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 na teritorialno kohezijo«) bo v četrtek, 25. III 2021 ob 14-16h. Lokacija: Ministrstvo za okolje in prostor – Sejna soba, Dunajska 21, v podhodu).

Delovni zvezek: sde_DZ_1-20_Vrednotenje-ucinkov-SPRS_sept2020

Tisti, ki so se doslej že prijavili na srečanje imajo prednost, če prijavo svoje udeležbe potrdijo najmanj 10 dni pred dogodkom. Število udeleženk/cev bo omejeno glede na zdravstvene zahteve kot bodo v veljavi na dan dogodka (zaenkrat do 10 oseb). V primeru velikega zanimanja lahko predstavitev ponovimo na drugi lokaciji.

 

Oznake: