Slovensko društvo evalvatorjev Deset let Slovenskega društva evalvatorjev ( ) Avtor mag. Peter Medica, v sodelovanju s člani_cami društva Lju