II. Poglavje iz knjige “Social Complexity and Compelx Society – In the Middle of a Middle World”, (Bojan Radej) v pripravi na izid pri Vernon Press (Sample Ch 2) Aggregation problem (Radej)