Kompleksna družba v radikalni sredini

Založba:
Založba: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

“Stara integracijska enačba družbe ni več veljavna, nove ni na obzorju. Vmes je kaotična vsakdanjost. Nenadoma so odločilne majhne razlike. Zato smo spet postali glavni igralci v igri za svojo prihodnost. Vendar nam pri tem stara politična aritmetika ni več v pomoč”.

“Globalna statistična raziskava Združenih narodov je leta 2000 že pokazala, da sta kar dve tretjini ljudi mnenja, da jih delovanje njihovih vlad ne reprezentira (Kreisler, 2001). Chomsky navaja še druge javnomnenjske raziskave, po katerih ljudje obstoječi družbeni in ekonomski red označujejo kot krivičen, s čimer se jih strinja 60 do 80 odstotkov (v Halpin, Summer, 2008). Zgled je tudi sprejem krovne razvojne strategije EU (»Lizbonske«), ki temelji na prioritetah, ki jim je v povprečju nasprotovalo 64 odstotkov vprašanih, v Sloveniji celo 82 odstotkov (Eurobarometer, februar 2005, vprašanje 8b, str. 37). V novejši raziskavi se 82 odstotkov Nemcev počuti politično brez moči (Henning, 2007). Leta 2011 so po svetu izbruhnile demonstracije, ki potekajo že v imenu 99 odstotkov odrinjenih”.

“Kompleksen je vsak družbeni pojav, ki ga pojasnjuje več enako dobro utemeljenih razlag, ki pa si med seboj globoko in temeljno nasprotujejo. Razlog za to je, da niso vrednotene enotno v istem okviru racionalnosti, ampak je teh okvirov več, in vsakdo meni, da je njegov okvir edini merodajni, zato so na načelni ravni med seboj nepremostljivi. O pomembnih družbenih zadevah obstaja več dobro utemeljenih in enako veljavnih resnic, na primer gospodarske, okoljske, socialne oziroma globalne in lokalne resnice. Vsaka je avtonomna in povsem verodostojna, vendar pa med seboj niso združljive.”

Radej B., M.Golobič, M.Macur. 2012. “Kompleksna družba v radikalni sredini”. Ljubljana: Oddelek za krajinsko arhitekturo BF/UL, predgovor S. Dragoš, 240 str.

Cena: 27 € 

Naročilnica

Univerza v Mariboru je dovolila uporabo njenega znaka seminarjev, ki potekajo pod skupnim imenom »Out of the Box« (https://sites.google.com/site/outoftheboxseminar/), na naslovnici knjige (z dopisom št. 2-DOV/2012-526 BF, Maribor, 7. maj 2012).

 

Oznake: