PREZENTACIJA 1: Evaluacija iskustava polaznika, poslodavaca i mentora uključenih u mjeru Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Predrag Bejaković – Institut za javne financije, Zagreb (IJF)

Evaluacijsko izvješće dostupno je na sljedećoj webstranici:

http://www.hzz.hr/UserDocsImages/FINALNI_IZVJESTAJ_Evaluacija_iskustava_polaznika_mentora_i_poslodavacaukljucenih_u_SOR.pdf

 

PREZENTACIJA 2: Iskustva u provedbi Vrednovanja sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava koje će obuhvatiti sve Prioritetne osi OPKK

Bojan Radej – Slovensko društvo evalvatorjev (SDE)

Evaluacijsko izvješće dostupno je na sljedećoj webstranici:

https://strukturnifondovi.hr/vrednovanja/vrednovanja-sustava-odabira-projekata-primjene-kriterija-odabira-i-postivanje-horizontalnih-nacela-ukljucujuci-postupke-izravne-dodjele-bespovratnih-sredstava-za-sve-prioritetne-osi/.

 

NAJAVE WBEN DOGAĐANJA 2019.

27.-28./9/2019 – 4. WBEN Regionalni trening za evaluatore, Beograd

Neformalna mreža evaluatora Srbije – NeMES i članovi Mreže evaluatora zapadnog Balkana –

WBEN uz podršku Instituta ekonomskih nauka i SeCons inicijative, organizuju u Beogradu

„EVALUACIJA PROJEKATA, PROGRAMA I JAVNIH POLITIKA – MEĐUNARODNA METODOLOŠKA ZNANJA I PRAKTIČNA ISKUSTVA IZ REGIONA“ http://evamreza.rs/trening-evaluatora/

 

8-9/11/2019. – 3. WBEN Regionalna konferencija evaluatora Zapadnog Balkana i jugoistočne Europe

Mreža evaluatora Zapadnog Balkana (WBEN) i Neformalna mreža evaluatora Srbije (NeMES) u suradnji s nacionalnim mrežama evaluatora Zapadnog Balkana i uz podršku lokalnih partnera (SeConS grupa za razvojne inicijative, Institut ekonomskih nauka, Vesta Capital), organiziraju 3. Regionalnu konferenciju evaluatora zemalja Zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe. Konferencija predstavlja jedinstveno mjesto okupljanja prestižnih istraživača, kreatora politika i stručnjaka u području evaluacije. Ovogodišnja konferencija organizira se pod nazivom: Evaluacija – društvena potreba i/ ili politička odgovornost? Rok za prijavu: 01.09.2019. http://evamreza.rs/3-regionalna-konferencija/    

 

Dodatna informacija: U međuvremenu je provedeno javno savjetovanje o Pravilniku o provedbi postupka vrednovanja, kojeg je Ministarstvo regionalnoga razvoja pripremilo na temelju članka 48., stavka 4. i članka 51., stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (,,Narodne novine”, br. 123/17) te uputilo u e-savjetovanje koje je završilo 30.6.2019. godine. Komentare dao je samo Grad Zagreb. Dokument i komentari se mogu pogledati na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11128, a word verziju možete naći u prilogu.

 

Oznake: