Mreža evalvatorjev Zahodnega Balkana (WBEN) organizira 8.-9. novembra 2019 v Beogradu bienalno III. regionalno konferenco evalvatorjev z naslovom “Vrednotenje – javna potreba ali politična odgovornost?”

Konferenca se je v dosedanjih izvedbah izkazala kot eden najpomembnejših dogodkov za povezovanje evalvatorjev, naročnikov in uporabnikov rezultatov študij vrednotenja učinkov v regiji.

Programski odbor vabi zainteresirane avtorice/je k predložitvi predlogov prispevkov za predstavitev na konferenci v obliki dolgih povzetkov (do ene strani) v enem od regionalnih jezikov ali v angleškem jeziku do 1. avgusta 2019, na spletni naslov sdeval@siol.net. Avtorice/ji bodo o izboru prispevkov obveščeni do 15. avgusta 2019.

Tema konference je vrednotenje učinkov javnih politik v regiji Zahodnega Balkana, med teorijo in prakso ter med poklicnimi standardi in praktičnimi možnostmi vrednotenja. Avtorice/ji lahko predstavijo evalvacijske rezultatov, metodologije vrednotenja učinkov, razprave o posameznih problemskih vprašanjih vrednotenja (na primer o kulturi ali sistemu vrednotenja učinkov), o razmerju med znanostjo, vrednotenjem in javnim upravljanjem (programiranje, spremljanje, učenje…) in podobno. Programski odbor bo resno obravnaval tudi predloge prispevkov na teme, ki jih vabilo k prijavi prispevkov ne vsebuje, če so dovolj izvirne in jih je mogoče povezati z regionalnimi izzivi vrednotenja.

Kotizacija za udeležbo na konferenci znaša 50 EUR (plačilo do 15. IX 2019, po tem 80 evrov).

Lokacija konference, Beograd Art Hotel, Knez Mihailova 27, Belgrade, http://belgradearthotel.com/belgrade-city-center-hotel/

Opozorilo: Datum konference je bil po prvi objavi konference spremenjen. Nov datum je 8-9. November 2019.

Lep pozdrav, Bojan Radej, Slovensko društvo evalvatorjev, v imenu Programskega odbora konference

PRIJAVNICA UDELEŽBE: https://www.sdeval.si/2-uncategorised/643-prijavnica-za-iii-regionalno-konferenco-wben

POZIV ZA PRISPEVKE (ta dokument): https://www.sdeval.si/2-uncategorised/642-iii-regionalna-konferenco-evalvatorjev-beograd-25-26-x-2019

Podrobnejše informacije – lokalni organizator: NEMES, http://evamreza.rs/

 

Oznake: