Vabimo vas na predstavitev rezultatov vmesnega vrednotenja Javnega Razpisa Ministrstva za javno upravo namenjenega krepitvi NVO struktur (osrednja – CNVOS, 12 regionalnih središč, tematske mreže; ZaVita d.o.o) in na pogovor o izzivih razvoja NVO struktur v naslednjem desetletju.

Vrednotenje je ocenilo, da bo JR večinoma presegel zastavljene cilje: izboljšal izvajalske zmogljivosti NVO struktur zlasti za zagovorništvo in za izvajanje storitev. Še več, nedvomno so potrjene spremembe v obnašanju, zlasti v razmerju med NVO strukturami in strukturami oblasti na vseh ravneh (še najmanj na regionalni!), kjer se je raven in kakovost vključevanja NVO struktur v odločevalske procese (ne pa tudi v odločitve!) opazno zvišala. Z razvojem NVO struktur je dosežena višja raven dialoga med NVO in ustanovami oblasti, ki je prispevala k izboljšanju javnega upravljanja v Sloveniji zaradi (bolj) sistematičnega vključevanja javnosti na vseh ravneh.

Zaradi v glavnem doseženih strateških ciljev krepitve NVO struktur v zadnjem desetletju se danes nahajamo na točki, ko je treba strategijo krepitve NVO struktur premisliti na novo, da bi nadgradili dosežke in obenem obvladali opažene slabosti. Eno najpomembnejših v študiji vrednotenja je opažanje, da je samo ena od 17 NVO struktur, kolikor jih je pridobilo sredstva MJU, navedla, da je glavni cilj strukturne krepitve povečanje vključevanja javnosti in opolnomočenje civilne družbe. Vse ostale, vključno z MJU pa vidijo glavni namen krepitve NVO struktur v jačanju njihovega sodelovanja s strukturami oblasti. S tem je za mnoge sredstvo postalo cilj. Razumljivo je razvodenitev nasprotja med civilno družbo in oblastjo in prevedba tega nasprotja v strukturni odnos med oblastjo in finančno odvisnimi mrežami NVO seveda pogodu državi, gotovo pa ni v skladu s temeljnim poslanstvom NVO.

Krepitev NVO struktur na način, ki ogroža njihovo temeljno poslanstvo je samo simptom širših težav, ki so povezane s pomanjkljivim demokratičnim nadzorom civilne družbe in posamičnih NVO nad delovanjem NVO struktur. Enako zaskrbljujoče v študiji vrednotenja je opažanje primerov preveč ‘pristnega’ povezovanja interesov nekaterih NVO struktur s strukturami oblasti, na kar opozarjajo nekatere NVO, ki so zato postale še bolj obrobne, kot tudi predstavniki struktur oblasti sami. Če bi se zgodilo, da se NVO strukture oddaljijo od svoje civilnodružbene podlage bi to nujno povzročilo, da bi tisti del civilne družbe, ki ga strukture NVO ne predstavljajo, postal še v drugo izključen, torej bi bil dosežen natančno nasproten učinek prizadevanj za povečanje vključenosti javnosti v odločitve javnih ustanov v povezavi z zagotavljanjem javnega dobra. V pogovoru bodo izpostavljeni tudi predlogi za prihodnjo krepitev NVO, posamično in strukturno.

Predstavitev bomo izvedli v torek 25. IX 2018, v Predavalnici 1 v pritličju Fakultete za varnostne vede (UM) na Kotnikovi ulici 8 v Ljubljani ob 16h-18h.

Udeležba je brezplačna, prosimo pa za obvezno prijavo udeležbe na sdeval@siol.net do 20.IX.

Vse, ki bi si želeli rezervirati čas za vključitev v razpravo vabimo za najavo diskusijskih prispevkov, do 5 minut, ki bodo imeli, če bodo izbrani, prednost v razpravi (poslati do 20.IX).

Povezava do evalvacijske študije: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SNO/Razpisi/JR_2015_2019/Vmesno_vrednotenje_JR_krepitve_NVO-dopolnjeno.pdf

V imenu organizatorjev srečanja, lep pozdrav,

Bojan Radej, Slovensko društvo evalvatorjev

 

Oznake: