Slovensko društvo evalvatorjev, Delovni zvezki let. 9, št. 2 (Sept. 2016)

Povzetek: S sprejemom nove razvojne paradigme ‘pametne rasti’ EU potrebuje tudi pametno interventno logiko uresničevanja zastavljenih ciljev. ‘Pametne’ zato, ker je presečna, ker z eno potezo (ukrepom, projektom) uresničuje vsaj dva samostojna in pogosto nasprotujoča si cilja, na primer višjo dodano vrednost in čistejše okolje. Za dediščinsko politiko je pametna interventna logika še pomembnejša, ker gre za mnogoplastno področje, ki pa je v pristojnosti resorja majhnih proračunskih in upravljavskih zmožnosti. Zato večine svojih ciljev ne more uresničevati neposredno, lahko pa veliko bolje kot doslej uporabi svojo izrazito horizontalno in medsektorsko, presečno naravo.

 

Oznake: