Slovensko društvo evalvatorjev bo predstavilo poročilo o evalvaciji Operativnega programa Slovenije 2014-2020 in sicer:

  • V Ljubljani, v petek, 19. Junija 2015 ob 10-12h, Predavalnica Bled, Center za razvoj financ, Cankarjeva 18. Na predstavitvi sodelujejo tudi SVREK (naročnik), MK Projekt (izvajalec), Aquarius  (izvajalec).
  • V Mariboru, v ponedeljek, 22. Junija 2015 od 16-18h, MRA – Mariborska razvojna agencija, Pobreška c. 20. Na predstavitvi sodeluje tudi MK Projekt.

Na predstavitvi se bomo posebej posvetili eroziji sistema razvojnega načrtovanja v Sloveniji, kar v praksi pomeni, da so učinki razvoja iz javnih sredstev veliko manjši, kot bi lahko bili, da ni ustrezne transparence, niti ustrezne podrejenosti ukrepov javnemu interesu. Medtem, ko se skozi proračunske razprave v Sloveniji trikrat obrne vsak evro, preden se nameni konkretni uporabi, so razvojna sredstva – glede njihovega širšega družbenega vpliva – brez sistemskega nadzora, četudi se skozi razvojni proračun prelije okoli pol milijarde evrov letno (3,3 milijarde evrov 2014-2020).

Evalvacija je med drugim opozorila na sistematično zapostavljenost regionalne dimenzije OP. Kljub temu OP daje veliko večji pomen horizontalnem usklajevanju, ki pa ga večinoma predpisuje drugim, sam pa razen na načelni ravni horizontalno načelo slabo uveljavlja.

Končno poročilo evalvacije še ni objavljeno, četudi je bilo dokončano pred pol leta.

Namen javne predstavitve je med drugim oblikovati zapis ugotovitev udeleženk in udeležencev predstavitve o stanju razvojnega sistema v Sloveniji, ki bo dostavljen vladi, nadzornim ustanovam in medijem.

 

 

Oznake: