Prva Regionalna konferencija evaluatora Zapadnog Balkana, Poziv za radove – Call for papers

 

U ulozi programskog odbora prve regionalne konferencije evaluatora Zapadnog Balkana pozivamo članove znanstvene zajednice i zainteresiranu stručnu javnost, da do 19. juna 2015 dostave cjelovite znanstvene ili stručne radove u konačnoj formi (članak, plakat, podloga za diskusiju). Prijedloge će odbor pregledati, odabrati najrelevantnije i oblikovati program konferencije. Jezici konferencije su Bosanski, Crnogorski, Hrvatski, Makedonski, Slovenski, Srpski  i Engleski.

Na konferenciji želimo dati prednost interaktivnim oblicima rada, stoga autori mogu dostaviti sljedeće vrste radova:

  • klasični članak (abstract ili članak do 15 stranica, sažetak, literatura) za prezentaciju na plenarnom dijelu konferencije ili na paralelnim sesijama,
  • plakat (prezentacija izabrane teme, s naglaskom na grafičko i vizualno oblikovanje plakata, shematski, 3-5 stranica)
  • diskusija (do 2 stranice teksta na izabranu temu iz okvira programskih usmjerenja konferencije u svojstvu uvodničara ili diskutanta na okruglom stolu).

Na osnovu očekivanja članova mreže, dosadašnjeg rada mreže i programske rasprave, na Konferenciji će biti postavljena pitanja, koja bi autori u svojim radovima primarno trebali adresirati:

  • Stanje prakse i sistema evaluacije učinaka politika u državi, sektoru, regiji; perspektive, na osnovi konkretnih iskustava, obavljenih evaluacijskih studija;
  • Temeljni izazovi evaluacije u teoriji, metodologiji, sistemu, standardima ili etici;
  • Evaluacijski sistem i šira problematika evaluacije u EU, međunarodnih donatora, UN i drugih globalnih protagonista evaluacije u 2015 koje je deklarirana kao Godina evaulacije.
  • Ključna pitanja organizacije i rada evaluacijskih zajednica u regiji;
  • Suradnja evaluatora u regiji – iskustva iz prvih godina rada regionalne mreže,

Autori će biti o rezultatima selekcije informirani do 10. srpnja (jula) 2015. Prijedloge pošaljite na info@sdeval.si.

Early bird registracija moguća je do 30. rujna (septembra; kotizacija 50 eura, a nakon ovog datuma 100 eura).

Konferencija će se održati 28-29. listopada (oktobra) 2015. u Sarajevu, BiH.

Važni datumi: preliminarni program konferencije 15. Srpnja (jula).

S poštovanjem,

Članovi Programskog odbora

Mag. Peter Medica, dr. Irena Dokić, dr. Nenad Starc, Kruno Karlovčec, Bojan Radej

 

 

Oznake: