SDE je v sodelovanju z avtoricami in avtorjji razvil program usposabljanja z naslovom “Financiranje celovitih projektov iz strukturnih skladov EU 2014-2020: Kako z okrnjenimi sredstvi doseči več?”. Prvič ga je izvedel na Fakulteti za upravo, Predavalnica 5, 23. IV 2014, 9-17h. Naslednje usposabljanje je najavljeno za 3. julij 2014 na FU. Mnenja udeležencev.

1. Pohvala za razmišljanje izven škatle

2. Navdušena nad pristopom uveljavljanja celostnih projektov

3. Dober izbor tem, berljivost prosojnic je slaba.

4. Pohvala za vsebino, tudi za organizacijo in časovno usklajenost. Čestitke za vsebino, in da ste spoštovali urnik.

5. Vpeti novo znanje v institucije in prakse sistema, takrat bo najbolj uporabno.

6. Premislite, ali ne bi programa razvili v poletno šolo: poglobiti temo 3 (ogledi na terenu), temo 4 (izvajanje), temo 5 in 6 s primeri – tako, da bi udeleženci lahko delali na svojih primerih.

7. Za organizacijo delavnice vam moram dati oceno čisto 5, zlasti zaradi naslednjega: še nikoli doslej namreč od organizatorja izobraževanja nisem prejel povratne informacije v zvezi z ocenami udeležencev (če so jih sploh zbirali). Zagotovo ste na dobri poti k stalnemu izboljševanju delavnic.

 

Oznake: