Lahko kar pozabimo, kar smo o črpanju evropskih sredstev vedeli doslej.