Izmišljevanje vedno novih vprašalnikov, izdelave novih spletnih strani, evidenc in baz, mapiranje…, medtem ko se resnim vprašanjem vrednotenja učinkov politik na širko izogibajo – na primer o stanju evalvacijskega sistema EU v novem proračunskem obdobju do leta 2020… Poročilo: EES – NESE workshop on the project “Strengthening Cooperation among Evaluation Societies in Europe: Identifying and Implementing Synergies”,Warsaw, 23-24 January 2014, Draft meeting minutes