Vsi, ki so odgovorni za učinkovito črpanje evropskega denarja iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020, bodo najkasneje spomladi 2014 že morali načrtovati razpise Operativnega programa države. Razpisi bodo morali biti pripravljeni tako, da bodo pravilno usmerili črpanje sredstev, razdeljen denar pa bo moral prinašati celostne učinke. Orodja za pripravo razpisne dokumentacije, ocenjevanje učinkov projektov in njihovo evalvacijo, ki jih bodo udeleženci spoznali na usposabljanju, bodo uporabna od prvega razpisa naprej, učinkovito pa bodo pomagala upravljavcem skladov v celotnem sedemletnem obdobju. In seveda: kdor začne prvi bo lahko počrpal največ koristi in sredstev.

 

Oznake: