Udeleženci bodo na usposabljanju spoznali načela priprave celostnih projektnih predlogov, ki bodo v obdobju 2014-2020 imeli prednost pri črpanju evropskih razvojnih sredstev, za nekatere, kot projekte za razvoj mest in za razvoj podeželja, pa bodo celo obvezni. Spoznali bodo, kako zastaviti javne razpise, da bodo sinergični učinki izbranih projektov večji, kot tudi kako vrednotiti projektne sinergije že v času priprave projektov. S tem bodo oboji že v začetku novega sedemletnega obdobja postavili trdne temelje in si tako olajšali delo do leta 2020.

 

Oznake: