Orodja, ki jih bodo na usposabljanju spoznali udeleženci, so preprosta in predvsem učinkovita. Nove smernice EU bodo bolj zahtevne za vse, zato je še toliko bolj pomembno imeti pri roki elegantne rešitve, ki pomenijo čim manj izgubljanja časa in nepotrebnega dela. Usposabljanje na praktičnih primerih pokaže rešitve, kako si poenostaviti delo tako pri pripravi programa kakor pri ocenjevanju njegovih učinkov. Rešitve so že preizkušene in bodo nosilcem razpisov/projektov zagotovo prihranile nekaj »projektnega kompliciranja«. Vlaganje dodatnega napora v pametno pripravo razpisov/projektov in druge novosti, ki so neizogibna posledica sprememb pri črpanju strukturnih skladov, bo na koncu poplačano z veliko bolj povezanimi rezultati ter predvsem – časovnimi prihranki in poenostavljenim delom.

Udeleženke/ci se po 8 urnem programu lahko udeležijo praktičnega dela, ki zajema delo z izbranim mentorjem (enim od predavateljic/ev) v skupnem obsegu enega svetovalnega dne (vključuje morebiti potreben čas za predpripravo mentorja). Praktično delo poteka na problematiki, ki jo izberejo udeleženci/ke sami – na primer diplomske/magistrske naloge, zasnova projekta, programa, razpisa, poročila, obstoječe prakse… Tematiko vaj lahko na željo udeleženke/ca zagotovi mentor sam. Praktično delo je treba opraviti do 6. junija 2015.

 

Oznake: