Model celostnega razvoja, ki ga je oblikovalo Slovensko društvo evalvatorjev (SDE), se pri upravljanju z različnimi razvojnimi sredstvi na regionalni in nacionalni ravni uporablja od leta 2006. Po tem modelu je bil ovrednoten Regionalni program Pomurja, s katerim je država v najvzhodnejšo slovensko regijo skupaj z evropskimi sredstvi usmerila okoli 70 milijonov EUR razvojnih sredstev. Uporabljen je bil pri ovrednotenju okoli 270 milijonov EUR ‘težkih’ ukrepov inovacijske politike.

In končno: enak model celostnega razvoja je vgrajen v ‘interventno logiko’ Operativnega programa Slovenije 2014-2020, ki je podlaga za črpanje sredstev strukturnih skladov.

 

 

Oznake: