Usposabljanje bo intenzivno, njegov cilj pa je osvojiti novo miselnost, ki jo zahtevajo nove usmeritve strukturnih skladov EU v obdobju 2014-2020 in za to potrebna metodološka orodja: problemsko drevo in logični diagram poteka, okvir vrednotenja, matrika učinkov, korelacijska matrika, presečni diagram. Da bi to dosegli, bodo predavatelji udeležencem na voljo tudi po usposabljanju, na spletnem forumu. Udeleženci bodo po dogovoru lahko naknadno opravili tudi preizkus znanja in o tem prejeli posebno potrdilo Slovenskega društva evalvatorjev.

 

Oznake: