Program prvog regionalnog susreta evaluatora, Sarajevo, 27. septembar 2013

a. Prijepodne (10h-13h)