Računsko sodišče je izvedlo revizijo uspešnosti izvajanja ukrepov za učinkovito rabo energije v obdobju 2008-2011. Oceniti je želelo uspešnost ukrepov za povečanje učinkovite rabe energije za realizacijo cilja 9-odstotnega prihranka energije do konca leta 2016.