Javnomenjska raziskava Svetovni barometer korupcije 2013 (Global corruption barometer 2013), kaže, da je korupcija v Sloveniji vedno večji problem.

V zadnjih dveh letih se je po mnenju 62 odstotkov anketiranih povečala, kar 78 odstotkov pa meni, da korupcija v Sloveniji predstavlja resen problem.Korupcija je po mnenju državljank in državljanov Slovenije najbolj prisotna pri temeljih demokratične družbe. Vprašani ocenjujejo, da je korupcija najbolj prisotna v političnih strankah (4,2 na lestvici od 1 (sploh ne koruptivno) do 5 (zelo koruptivno)) in med poslanci v parlamentu (3,9). Več kot dve tretjini (78 odstotkov) anketiranih ne zaupa vladajočim in meni, da je ukrepanje vlad(e) na področju preprečevanja korupcije neučinkovito. »Rezultati javnega mnenja kažejo sliko (ne)zaupanja ljudi v javne institucije in vlado. To daje jasen znak vladi, političnim strankam, ter odgovornim v javnem sektorju, da se končno zavejo dejanskega stanja in se nanj primerno odzovejo ne glede na to, katera politična struktura je trenutno na oblasti.” pravi Simona Habič, ki vodi slovensko vejo Transparency International. Več: http://www.integriteta.si/component/content/article/11-partner-transparency-international/291-zaupanje-ljudi-v-sistem-in-delovanje-politike-je-nizko