Prejeli smo žlahtni prispevek k slovenski norosti. Zanemarjanje javne koristi na področju urejanja in evidentiranja zemljišč, za zanemarjanje javne koristi s strani občinskih upravnih organov in strogo formalnega odnosa do tega vprašanja s strani sodišč.