Računsko sodišče ugotavlja: Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor ter Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v letu 2010 niso bili uspešni pri varovanju kmetijskih zemljišč.

http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/1397F7C1297F97DEC1257B2C001C3DDA