Uspešnost Ministrstva za notranje zadeve pri upravljanju s podprogramom Urejanje notranjih zadev (08011701 Urejanje notranjih zadev) (21. 2. 2013).