Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani za področja Vrednotenja krajine, vrednotenja alternativnih predlogov za prostorske ureditve, krajinsko planiranje (izr. prof. dr. Mojca Golobič). Gradiva so označena kot priporočeno branje, predvsem za doktorsko in delno za magistrsko stopnjo študija.

Fakulteta za uporabne družbene študije pri predmetu Evalvacijske metode (3. letnik Socialnega managementa – VS program) se uporablja knjiga »Vrednotenje politik« kot obvezno gradivo (izr. prof. dr. Mirna Macur). Sredinska metoda je primerna šele na podiplomski ravni študija.

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani. Gradivo se uporablja pri vajah (iskanje konsenza v interakcijah med individualnimi in kolektivnimi akterji; doc. dr. Srečo Dragoš).

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani: Sredinska metoda se predstavi podiplomskim študentom sociologije, ki gradiva uporabljajo v seminarskih nalogah in v razpravah na seminarjih pri predmetu Utopistike: alternative družbenega razvoja in pri predmetu Teoretska sociologija (red. prof. dr. Tanja Rener).

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani: Gradivo se posredno ali neposredno uporablja pri predavanjih s študenti pri predmetu Prostorska sociologija, Urbana sociologija na FA in na podiplomskem predmetu Sociologija načrtovanja in urejanja prostora (izr. prof. dr. Marjan Hočevar).

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani: Dodiplomski študij pri predmetu Urbana sociologija in na podiplomskem predmetu Sociologija načrtovanja in urejanja prostora (izr. prof. dr. Marjan Hočevar). .

Mednarodni center za ekoremediacije Univerze v Mariboru. Gradiva se uporabljajo na področju lokalnega in regionalnega razvoja pri diplomskih delih študentov (red. prof. ddr. Ana Vovk Korže).

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru. Gradiva se uporabljajo pri seminarjih in (predmet Organizirana kriminaliteta) kot priporočeno branje na magistrskem programu. Pri znanstvenem delu se uporabljajo kot ena od referenc (izr. prof. dr. Bojan Dobovšek).

 

Oznake: