Poročilo ocenjuje kakovost evalvacijskih študij, povezava