Suverenost države in dostojanstvo njenih državljank in držaljanov merimo predvsem po trdnosti njihovih gospodarskih temeljev. Vsakega, domačina ali tujca, ki na katerikoli način te temelje spodkopava, bi lahko obravnavali kot izdajalca ali sovražnika, pač odvisno od okoliščin. Zapovrstne krize (finančna, bančna in gospodarska, da ne govorimo o okoljski krizi, ki je samo posledica predhodnih) niso in ne morejo biti izgovor za izjemno poslabšanje gospodarskega in družebenga položaja, ker so bile predvidljive. Znake prihajajočih kriz niso predvideli in na njih opozarjali zagovorniki sedaj prevladujeoče ekonomske misli, to je zagovorniki svobodnega tržišča.