Prenapihnjena oblast jih je dobila dobro okoli ušes. V Mariboru sicer ni bilo pravega ljudskega upora ampak se je po uradnih sporočilih zgodila le ulica. Še v času osamosvojitve države je nasproti oblasti stalo ljudstvo, danes je to le še drhal. V rojstnem listu te države piše, da je bila rojena v uporu proti oblasti, ne zato, ker je bila oblast, tudi ne zato, ker je bila iz Beograda ampak zato, ker ni bila spoštljiva do volje ljudi.