Srečanje se je odvijalo v soboto 20. oktober 2012 od 10-13h v prostorih MK Projekt d.o.o., Kotnikova 32, Ljubljana.

Razlog ustanovitve DEBiH (jesen 2012) je podoben kot v Sloveniji, oblikovati platfomo delovanja evalvacijske stroke. Njihovo delovanje je bolj usmerjeno kot pri nas na interakcijo med društvom in vladnimi službami (oba protagonista sta zaposlena v javni upravi). Sektor svetovalcev s področja vrednotenja verjetno še ni dovolj razvit, da bi jih, kot pri nas, postavili za tretji steber svojega programa.

Njihov program dela: v prvi vrsti spodbujanje pomena vrednotenja politik/programov/projektov, promocija vrednotenja kot javne dobrine, podpirati profesionalizacijo poklica (standardi in etika), zastopati interese članov, izmenjava informacij, organizacija izobraževanja, publiciranje.
Iz angleščine v bosanski jezik so prevedli evalvacijsko knjigo, ki je podlaga za izobraževanje po znanem in cenjenem programu IPDET. Izvirni naslov dela: »The road to results«. To gradivo bi bilo zanimivo tudi za Slovenijo, vsaj za tiste, ki razumejo srbohrvaški jezik.
Poleg povezav z javno upravo, si na začetku prizadevajo tudi za povezave z Univerzo.
Društvi sta se dogovorili o širjenju povezav in prihodnjem sodelovanju s konkretnimi načrti za skupni dogodek v letu 2013, več sledi.
, 20. oktober 2012, v prostorih MK Projekt d.o.o., Kotnikova 32.
 

Oznake: