Računsko sodišče je izvedlo revizijo ukrepov za ohranjanje obstoječih delovnih mest in spodbujanje zaposlovanja za obdobje v obdobju od jan. 2008 – maj 2012.