Vabljeni na predavanje: “Dejavniki razvoja velikih namakalnih sistemov v Sloveniji v obdobju 2000–2012”, ki poteka v okviru seminarjev Oddelka za agronomijo BF/UL in bo v petek, 12. oktobra., ob 12. uri, v predavalnici A7, v stavbi Oddelka BF za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana. Izvleček predavanja.

Pri pridelavi zelenjave je namakanje temeljni tehnološki ukrep, zato je, v aktualnih družbenih razmerah povečevanja oskrbe trga z doma pridelano zelenjavo, njegov (so)razvoj ključen. Hkrati nam mora omogočati trajnostno in učinkovito rabo vode. Vrednotenja učinkovitosti razvoja velikih namakalnih sistemov (VNS) v Sloveniji za obdobje 2000–2012 izkazujejo zastoj v razvoju VNS, kar je z vidika oskrbe z doma pridelano zelenjavo neugodno, z vidika zastavljene politike pa neučinkovito. Vzroke implementacijskega deficita politike smo podrobneje proučevali skozi določitev dejavnikov razpoložljivosti vode za namakanje na območju Slovenije, na ravni države, porečja in občine. Metodološko je bilo uporabljeno akcijsko raziskovanje, vmesno vrednotenje politike in instrument (so)programiranja politike upravljanja voda skozi (so)pripravo Načrta upravljanja voda za vodni območjih Donave in Jadranskega morja za obdobje 2009–2015. V prihodnje se predlaga izboljšanje politike razvoja VNS skozi (a) podrobnejše načrtovanje upravljanja voda, (b) informiranja akterjev o prostorsko-količinskih danosti za razvoj VNS in na področju postopka pridobivanja dovoljenj in soglasij, in (c) definiranje aktivne vloge nosilca politike razvoja VNS in njegovega sodelovanja z akterji razvoja namakanja na državni, regionalni in lokalni ravni. S tem so podana izhodišča za pripravo ukrepov razvoja VNS za PRP 2014–2020.