Povzetek revizijskega poročila Računskega sodišča.

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti procesa upravljanja s pogodbami v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2009. Revizijo smo izvajali na Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za finance, Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za zdravje. Med izvajanjem revizije je v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije Ministrstvo za javno upravo prenehalo delovati, njegova delovna področja pa se izvajajo v okviru Ministrstva za pravosodje in javno upravo.