Revizija Računskega sodišča ugotavlja, da so predlagatelji predpisov pri izpolnjevanju svojih obveznosti vrednotenja v času 2006-2011 le nizko uspešni.