Računsko sodišče (RS) je revidiralo urejenost področja občin v državi, da bi izreklo mnenje o obstoječem sistemu lokalne samouprave.