SDE je razvil orodje za enostavno nadgradnjo rezultatov samoevalvacije, ki precej poveča interpretativne možnosti CAF v organizacijah javne uprave. To orodje (datoteka v programu Excel) je na voljo uporabnikom CAF brezplačno, pod pogojem, da se pri uporabi sklicujejo na SDE, in da dostopa do našega orodja sami ne nudijo tretjim osebam ali organizacijam. Podpore se lahko poslužujejo tako organizacije, ki so že izvedle vrednotenje po CAF, kot druge, ki se na to šele pripravljajo. Doslej so se podpore že razveselili v dveh Upravnih enotah in na enem Ministrstvu.