V torek, 13. decembra 2011 ob 17h se je v avditoriju Centra Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani odvil seminar, ki je obravnaval temo vrednotenja v prostorskem načrtovanju, namenjen pa je bil lokalnim pobudam, strokovni civilni družbi, kakor tudi občinskim in državnim uradnikom. V nadaljevanju sledi prispevek SDE.

Vrednotenje prostorskih načrtov spada k širši kategoriji vrednotenja politik, ki poleg načrtov zajemajo še predpise, programe in proračune. Vrednotenje politik sámo je del političnega ciklusa, ki zajema načrtovanje (vključno s programiranjem), odločanje, uresničevanje in vrednotenje politik. Pomembna posebnost urejanja prostora v primerjavi z drugimi politikami je, da se večinoma ne umešča v dominantno racionalnost ekonomskega pomanjkanja (povezana z denarjem) in posledično ne temelji na logiki omejevanja (na primer s predpisi). Prostorsko problematiko zaznamuje njena umeščenost v okvire racionalnosti danih in nespremenljivih možnosti, ki jih zarisuje zamejenost prostorske enote. To narekuje prostorsko racionalnost in prostorski kontekst iskanja rešitev, ki se vrtijo npr. okoli multifunkcionalnosti in horizontalnega oziroma medsektorskega usklajevanja. Zato, ker urejanje prostora narekuje drugačno miselnost od prevladujoče, se urejanje prostora umešča na obrobje prevladujočih načinov javnega upravljanja in pogosto le v funkciji, ki služi višjim oziroma od urejanja prostora odtujenim smotrom.