SDE v povezavi s Fakulteto za uporabne družbene študije sklicuje fokusno skupino CAF (model kakovosti v javni upravi) in sicer v četrtek 17. XI ob 14. uri in v petek 18. XI ob 14. uri v prostorih Študijskega centra FUDŠ, Leskoškova 9/d, Ljubljana. Prijava obvezna, kotizacije ni.

S pogovorom želimo prispevati k izmenjavi praktičnih izkušenj uporabe CAF na podlagi česar bomo promovirali samoovrednotenje v širši javnosti. Pričakujemo, da bo pogovor prinesel spoznanja o uporabnosti tega modela, njegovih prednostih in priložnostih za nadgradnjo. Slovensko društvo evalvatorjev se je namreč zavezalo k širitvi spoznanj o dobrih evalvatorskih praksah in razvoju le teh. To počnemo z objavami (http://www.sdeval.si/attachments/334_Naslovka%20(Vrednotenje%20politik).jpg), seminarji in raziskavami.