Računsko sodišče RS je objavilo revizijsko poročilo »Učinkovitost in uspešnost izvajanja varčevalnih ukrepov Vlade RS«. V poročilu med drugim ugotavlja, da Vlada:

(i) ne zagotavlja preglednosti nad ukrepi in njihovimi učinki. (ii) Ni jasno opredelila ciljev in kazalnikov, ni jasno, kolikšni naj bi bili finančni prihranki. (iii) Ni sistema koordiniranja, spremljanja in ocenjevanja izvajanja ukrepov. (iv) Ni bila uspešna pri izvajanju sistemskih ukrepov, ki so se nanašali na optimizacijo in racionalizacijo organizacije in poslovnih procesov v javnem sektorju.