Neodvisna evalvacijska pisarna po pregledu opravljenih vrednotenj, ki jih je naročil mednarodni denarni sklad (IMF) ocenjuje, da so rezultati študij “message driven“, torej da pokažejo, kar se od njih pričakuje že na začetku. Z drugimi besedami, IMF neredko zavaja in zlorablja inštrument vrednotenja učinkov.
 

Oznake: