Slovenian Evaluation Society, Working paper 2/4(2011), 30 pp. / Delovni zvezek SDE, 2/4(2011), 30 str. Abstract: Recognising that the society has become complex, means that the truth about social issues such as about identification of public interest or common good is not a single one, but there are a variety of well-founded and equally valid truths. The public management is complex, therefore different views do not share common denominator, they should therefore be regarded as incommensurable…(slo&eng).

Povzetek: Spoznanje, da je družba postala kompleksna, pomeni, da resnica o družbenih zadevah, kot o tem kaj je skupno dobro ali kako uspešno je njegovo doseganje, ni več ena sama, tista na oblasti ampak o pomembnih stvareh obstaja več dobro utemeljenih in enako veljavnih resnic. Zadeve iz domene javnega upravljanja so kompleksne, zato različni pogledi nimajo skupnega imenovalca, zato jih je treba obravnavati kot nesomerne, oziroma globoke in nepremostljive. Družbene pojave je zato treba proučiti v zlatem rezu njihove dvojnosti, razpenjajoči se med razlago primarnih pomenov, ki so za sistem konstitutivni, vendar na nesomeren in razdvajajoč način, in razlago sekundarnih pomenov, ki edini podajo celovit pogled na vrednoteni pojav, vendar le v vsebinah, ki za nikogar niso bistvene.
 

Oznake: