Radej B., Z. Kovač, L. Jurančič Šribar. 2011. Presečno določanje razvojnih prioritet. Ljubljana: Slovensko društvo evalvatorjev, Delovni zvezek 1/4(2011), 45 str.