V ponedeljek, 4. julij 2011 ob 16h vabljeni v Braslovče. Zahtevali bomo, da se pri umeščanju trase hitre ceste 3. razvojne osi upoštevajo strokovne rešitve.

V času tako nizke samooskrbe s hrano in s tem nevarne odvisnosti od drugih držav ne smemo in ne moremo žrtvovati niti metra dragocene kmetijske zemlje.
Predvsem pa v kritični gospodarski situaciji države ni dopustno izbirati najdražjih variant, če z racionalno strokovno izbiro trase lahko prihranimo veliko davkoplačevalskega denarja.
S svojo navzočnostjo v Braslovčah podprimo prizadevanja za racionalne in trajnostne odločitve, ki temeljijo na strokovnih argumentih in ne na argumentu moči.
Govorniki:
– župan Braslovč,
– predstavnika CI Braslovče in CI Šmartno,
– predstavnik gospodarstva,
– predstavnik kmetijstva,
– predstavnik gradbene stroke
– in poslanec državnega zbora.
 

Oznake: