Golobič M., N. Marot. Territorial impact assessment: Integrating territorial aspects in sectoral policies. Elsevier: Evaluation and Program Planning, 34/3(avgust 2011):163-73.Prvi članek, objavljen v tujini, ki citira mezo-matrično metodo sredinskega vrednotenja, ki jo razvija SDE.