Prispevek obravnava šest korakov prehoda od vrednotenja vladnih dosežkov, ki se danes uporablja kot orodje samopotrjevanja in samozavajanja uradnikov, k vrednotenju, razumljenem kot orodju za nepristransko spoznavanje kompleksne in s tem konstruirane družbene realnosti.